Psykologen  och terapeuten Christine Bertlin

Psykologen och terapeuten Christine Bertlin

Kvinnor och barn mer sårbara för att utveckla PTSD

NyheterPosted by Christine Bertlin Sun, March 11, 2012 16:44:53

Den som har varit med om extremt påfrestande händelse eller situation som inte gått att undfly eller hantera psykologisk kan som följd utveckla något som inom psykiatrin kallas för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Du vet att du har PTSD om du

1) har varit med om en extremt påfrestande händelse/situation

2) du upplever att du återupplever händelsen genom påträngande minnesbilder, mardrömmar eller flashbacks.

3) du försöker undvika sådant som påminner om händelsen.

4) du känner dig på helspänn.

5) du har haft det så här i en månad.

Alla som är med om en påfrestande händelse kommer inte kommer att utveckla PTSD. Det avgörande är möjligheten att fly undan och/eller vilka resurser personen har att hantera händelsen. Den kanske viktigaste "resursen" i de här sammanhanget är psykologisk mognad eller ålder. Små barn är mer sårbara för att utveckla PTSD än äldre barn och vuxna. Risken är också högre för kvinnor. Forskningen visar att även låg utbildningnivå, låg begåvning, låg socioekonomisk status och tidigare psykiatrisk sjukdom ökar risken.

Det allra viktigaste när du varit med om det svåraste är att få socialt och praktiskt stöd samt att du söker skydd mot nya liknande händelser.