Psykologen  och terapeuten Christine Bertlin

Psykologen och terapeuten Christine Bertlin

Jag står på barnens sida

NyheterPosted by Christine Bertlin Fri, April 06, 2012 09:29:35
Migrationsverket har beslutat att splittra en familj genom att utvisa två små barn, 3 och 5 år, med sin sköra mamma till Uzbekistan. Pappan ska utvisas Azerbadjan eller Ryssland. Migrationsverket gör sig skyldigt till brott mot mänskliga rättigheter i och med beslutet.

Enligt barnkonventionen artikel två har alla barn samma rättigheter. De här två barnen har inte fått sina asylskäl prövade i egenskap av barn. Små barn har särskilda skyddsbehov och för en hälsosam utveckling kan man inte bortse från det. Enligt mitt sätt att se har de här barnen alltså blivit diskriminerade av Migrationsverket.

Enligt artikel tre ska barnens bästa komma i första rummet vid beslut om barn. En treårings och en femårings bästa är inte slita bort dem från sin älskade och skyddande pappa. Det är inte att slita upp dem från det som fungerar i deras vardag. De älskar och är älskade av sina dagisfröknar. De har andra vuxna som bryr sig om dem. De har vänner i grannskapet. De känner till varenda skogsdunge i närområdet. Barnens bästa är inte att flyga till ett okänt land med sin sköra mamma till ett land där ett språk talas som de inte kan tala. Barnens bästa är inte att åka till ett land där mamma inte har några släktingar eller vänner som kan hjälpa dem eller ta hand om dem.

Migrationsverket bryter också mot mänskliga rättigheter när de splittrar familjen. Enligt barnkonventionens artikel nio har alla barn rätt till båda sina föräldrar. De här barnen förlorar sin pappa genom Migrationsverkets beslut.

Jag står på barnens sida i det här. Vill du också göra det? Läs mer här och sprid det gärna. Det finns ett upprop här:

http://upprop.nu/IIFO