Psykologen  och terapeuten Christine Bertlin

Psykologen och terapeuten Christine Bertlin

KBT med medkänsla

NyheterPosted by Christine Bertlin Thu, August 09, 2012 10:49:54

KBT-psykologen och professorn Paul Gilbert har utvecklat Compassion Focued Therapy (CFT) eller Terapi med fokus på medkänsla. Professor Paul Gilbert har beskrivit att det var i mötet med patienter som inte tyckte att det hjälpte dem att ändra sina negativa tankar till positiva under loppet av en KBT-terapi som utvecklingen av den nya terapiformen startade. De patienter han mötte kunde säga att de förstod logiken i använda sig av alternativa tankar och hade inga svårigheter att skapa dem. Med lätthet kunde de förstå att man mår bättre av att tänka ”jag har åstadkommit mycket idag” än att tänka ”jag är ett misslyckande”. Problemet var att patienter samtidigt kunde säga "jag vet logiskt att jag inte är ett misslyckande men jag känner mig fortfarande som ett misslyckande”. Professor Paul Gilbert började då undersöka, utforska tillsammans med sina patienter, tankarnas känslomässiga ton och fann att tonen som tankarna tänktes på kunde vara kall och till och med aggressiv. När tanken ”jag har åstadkommit mycket idag” åtföljs av en ton eller känsla som förmedlar något kallt som ”se där själv, där är ju beviset för att du inte borde känna dig misslyckad” eller till och med en aggressiv som i ”sluta med känna dig misslyckad, dumskalle!” så kommer tanken inte vara hjälpsam. Tvärtom kommer det att förvärra och öka grubblande och ältande. För att tanken ska bli hjälpsam behöver den ha en varm och uppmuntrande ton. Den underliggande tonen behöver förmedla medkänsla och empati. I terapi med fokus på medkänsla används många olika metoder för att utveckla en varmare, mer förstående, hållning mot sig själv.

Välkommen att kontakta mig på christine.bertlin@gmail.com eller 070-6686090.